Show simple item record

dc.contributor.advisorČeselská, Terezacs
dc.contributor.authorKadlubiec, Adamcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:26:28Z
dc.date.available2013-06-26T11:26:28Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99999
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractTato diplomová práce obsahuje základní informace o vrtulnících a heliportech. Na základě platných právních dokumentů a norem popisuje požadavky kladené na vyvýšené heliporty, a to z hlediska požární ochrany a záchranářských prací. Zabývá se legislativou českou i zahraniční a využívajíc poznatků z praxe navrhuje nejvhodnější způsob požárního zabezpečení heliportu. Práce popisuje taktiku požárního zásahu a záchrany osob i majetku, studuje nebezpečí spojené s nehodou, nebo poruchou vrtulníku na vyvýšeném heliportu.cs
dc.description.abstractThe thesis contains basic information about heliports and helicopters. Based on legal documents and norms, it describes requirements for an elevated heliports, in terms of fire protection and rescue action. The thesis proposes the most suitable way of heliport fire safety by dealing with the Czech and foreign legislation and by using the knowledge from a practice. It also describes the fire fighting intervention, rescue of persons and property. It studies dangers associated with an accident, or helicopter disorder at elevated heliports.en
dc.format69, [18] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1745287 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectheliport, vrtulník, požár, záchranná a požární služba, hasební zařízenícs
dc.subjecthelicopter, heliport, fire, fire brigade, extinguishing deviceen
dc.titlePožární zabezpečení heliportůcs
dc.title.alternativeHeliport Fire Protectionen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201300870cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeZmrhal, Ondřejcs
dc.date.accepted2013-06-06cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKAD136_FBI_N3908_3908T006_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record