Show simple item record

dc.contributor.advisorOchodek, Vladislavcs
dc.contributor.authorBoxan, Pavelcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:25:30Z
dc.date.available2013-06-26T11:25:30Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99847
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vlivem svařování na svarový spoj nízkouhlíkové oceli zpracované vícenásobnou plastickou deformací. V úvodu je popsána metoda DRECE pro výrobu takto zpracované oceli a také zde jsou představeny vhodné metody svařování pro tento typ materiálu. Experimentální část se věnuje zkoumání vlivu svařování pomocí analýzy zbytkových napětí, zkoumání makrostruktury a mikrostruktury svaru a měření mikrotvrdosti. Závěr práce obsahuje vyhodnocení vlivu svařování založený na porovnání naměřených hodnot mikrotvrdosti, vyhodnocení analýzy zbytkového napětí a porovnání struktur vzniklých důsledkem svařování.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis examines the influence of welding to weld low carbon steel processed multiple plastic deformation. The introduction describes a method DRECE for the production this treated steel and also techniques for suitable welding method for this type of material. Experimental section is devoted to examining the influence of welding residual stresses by analysis, examining the weld macrostructure and microstructure and microhardness. The conclusion is the evaluation of the influence of welding based on a comparison of the measured values of microhardness, residual stress analysis, evaluation and comparison of the structures arising due to welding.en
dc.format.extent9856691 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvícenásobná plastická deformacecs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjectDRECEcs
dc.subjectzbytkové napětícs
dc.subjectsevere plastic deformationen
dc.subjectweldingen
dc.subjectDRECEen
dc.subjectresidual stressesen
dc.titleHodnocení vybraných vlastností svarového spoje nízkouhlíkové oceli zpracované vícenásobnou plastickou deformacics
dc.title.alternativeEvaluation of Selected Welded Joints Properties Low Carbon Steel Processed by Severe Plastic Deformationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereePovýšil, Jancs
dc.date.accepted2013-06-13cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologiecs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisBOX0004_FS_B2341_2303R002_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record