Show simple item record

dc.contributor.advisorSlíva, Alešcs
dc.contributor.authorBora, Tomášcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:24:28Z
dc.date.available2013-06-26T11:24:28Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99691
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem bodového tahu o nosnosti 1000 kg dle zadaných podmínek. Rešerše obsahuje rozdělení divadelní technologie s vybranými zařízeními. Podle zadaných parametrů, a to zdvihem 19 m a rychlostí zdvihu 0,25 m.s-1. V další části je proveden návrh a výpočet konstrukčních částí zařízení. Výkresová dokumentace je zpracována v 3d programu Autodesk Inventor 2012. Konstrukční a pevnostní výpočty jsou zpracovány dle uvedené literatury.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the structural design spot pull capacity of 1000 kg according to specified conditions. Background research include a breakdown of theater technology with selected devices. According to the given parameters, and to lift 19 meeters and lifting speed of 0.25 ms -1. In the next part the design and calculation of structural parts. The drawings are drawn in 3D with Autodesk Inventor 2012. Design and stress calculations are processed according to the literature.en
dc.format.extent2894088 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectBodový tah, lano, lanová kladka, tenzometrický čep, lanový bubencs
dc.subjectSpot pull, rope, rope pulley, Tensometric pin, rope drumen
dc.titleBodový tah 1000 kgcs
dc.title.alternativeSpot Pull: 1000 kgen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKubeš, Romancs
dc.date.accepted2013-06-14cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department342 - Institut dopravycs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní stroje a manipulace s materiálemcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisBOR0012_FS_B2341_2302R003_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record