Show simple item record

dc.contributor.advisorBesta, Petrcs
dc.contributor.authorŘeháková, Denisacs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:22:35Z
dc.date.available2013-06-26T11:22:35Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99400
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractCílem mé bakalářské práce je analýza struktury zásob, která zobrazuje jejich roli, náklady s nimi spojené, dále dopad na podnik, a přijatelné metody optimalizace řízení. Zásoby jsou v současném složitém tržním prostředí zásadním faktorem, který ovlivňuje konkurenceschopnost každé firmy. V úvodu mé bakalářské práce jsem se zabývala vysvětlením základních teoretických východisek o metodách klasifikace zásob, které budu demonstrovat na příkladech. Nadále jsem se zaměřila na kategorizaci dostupných metod klasifikace. Definuji, pro které jednotlivé typy je možné dané metody použít, a specifikuji možnosti využití v hutní výrobě.cs
dc.description.abstractThe aim of my thesis is the analysis of the inventory structure that shows the role of inventory, the costs associated with them, as well as the impact on the company, and acceptable methods of optimizing inventory management. Inventories represent a crucial factor affecting the competitiveness of each company in the current difficult market environment. At the beginning of my thesis I deal with explanations of basic theoretical background of the methods classification of inventory, which I'll demonstrate with examples. I remain focused on the categorization of the available methods for the classification of stocks. I also define for which types of inventory can be the each method used, and specify the options used in steel production.en
dc.format36 l. : il.cs
dc.format.extent3200104 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzásobycs
dc.subjectklasifikace zásobcs
dc.subjectmetody ABCcs
dc.subjectXYZcs
dc.subjectHMLcs
dc.subjectSDEcs
dc.subjectSOScs
dc.subjectinventoryen
dc.subjectinventory classificationen
dc.subjectmethods ABCen
dc.subjectXYZen
dc.subjectHMLen
dc.subjectSDEen
dc.subjectSOSen
dc.titleAnalýza struktury zásobcs
dc.title.alternativeThe Analysis of the Inventory Structureen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201301775cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeHeřman, Lukášcs
dc.date.accepted2013-06-11cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisREH0042_FMMI_B3922_6208R123_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record