Show simple item record

dc.contributor.advisorDavid, Jiřícs
dc.contributor.authorDeingruberová, Monikacs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:22:20Z
dc.date.available2013-06-26T11:22:20Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99343
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou rizik a bezpečnosti technických systémů a jejich údržbou. Jsou popsány základní principy a metody dané problematiky. Problematika je demonstrována na technickém systému bezobslužné čerpací stanice pohonných hmot. Byla provedena algoritmizace procesu hodnocení nebezpečí a stanovení strategie údržby.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the analysis of risks and safety of technical systems and their maintenance. There are described basic principles and methods of the given problems. The issue is demonstrated on the technical system of unattended fuel station. Also the algorithm development of the process of danger evaluation and maintenance strategy determination was designed.en
dc.format.extent2185436 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectčerpací stanice, pohonné hmoty, riziko, analýza, bezpečnost, údržba, nebezpečné látkycs
dc.subjectfuel station, fuel, risk, analysis, safety, maintenance, dangerous substancesen
dc.titleAlgoritmizace výběru metody údržbycs
dc.title.alternativeAlgorithmics selection methods of maintenanceen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.date.accepted2013-06-14cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgiics
dc.contributor.consultantFrischerová, Luciecs
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchAutomatizace a počítačová technika v průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisDEI01_FMMI_B3922_3902R040_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record