Show simple item record

dc.contributor.advisorKlaput, Pavelcs
dc.contributor.authorMacek, Radimcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:21:59Z
dc.date.available2013-06-26T11:21:59Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99272
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je vypracování postupu pro interní kalibraci kalibrů. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část by měla vést k popisu vzájemných vztahů a účelů mezi současnými analýzami systému měření. Praktická část je pak věnována charakteristice společnosti a definování její politiky a cílů. Dále tato část obsahuje postup pro kalibraci kalibrů a je zde také podrobně rozvedena problematika určování nejistot při měření mikrometrem.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to develop a procedure for internal calibration of gauges. This work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part should lead to describe relations and purposes of the present measurement system analysis. The practical part is devoted to the characteristics of the company and define its policy and objectives. This section also includes a procedure for calibrating gauges and there is also detail of the problem of determining the uncertainties in measuring with micrometer.en
dc.format.extent7597705 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectKalibrace, nejistota, systém měření, analýzacs
dc.subjectCalibration, uncertainty, measurement process, analysisen
dc.titleStanovení postupu pro interní kalibraci délkového měřidla a stanovení nejistot měřenícs
dc.title.alternativeEstablishment of a Procedure for Internal Calibration of the Linear Gauge and Evaluation of Measurement Uncertaintiesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeEnge, Patrikcs
dc.date.accepted2013-06-11cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department639 - Katedra kontroly a řízení jakostics
dc.contributor.consultantKřupala, Karelcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement jakostics
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisMAC0114_FMMI_B3922_3902R041_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record