Show simple item record

dc.contributor.advisorMynář, Martincs
dc.contributor.authorKubíčková, Jarmilacs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:21:35Z
dc.date.available2013-06-26T11:21:35Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99198
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractDiplomová práce popisuje v teoretické části možnosti a složitosti problematiky poslední části daňového řízení, v němž správce daně řeší vymáhání dobrovolně nezaplacených daňových povinností u právnických osob v rámci platné legislativy. V praktické části jsou provedeny a zhodnoceny analýzy vymáhaných daňových nedoplatků u sledované skupiny daňových subjektů v lokalitě ostravské aglomerace v letech 2010 – 2012 s návrhem řešení k danému tématu, vymáhání daňových pohledávek.cs
dc.description.abstractIn the teoretical part the diploma thesis describes the possibilities and the complexity of the problem the last part of tax procedure in which taxing authority deals with recovery of tax voluntarily unpaid tax liability of legal entities within the current legislation. In the practical part the analysis of recovery of tax arrears are performed and assessed in the monitored group of taxpayers, in Ostrava agglomeration, in the period 2010 – 2012, with the suggestion of resolution on the theme, recovery of tax claims.en
dc.format59 l. : il.cs
dc.format.extent4644492 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdaňová pohledávkacs
dc.subjectdaňový dlužníkcs
dc.subjectvymáhací řízenícs
dc.subjectspráva danícs
dc.subjectdaňový exekutorcs
dc.subjecttax claimen
dc.subjecttax debitoren
dc.subjectrecovery proceedingsen
dc.subjecttax administrationen
dc.subjecttax executoren
dc.titleŘešení daňových nedoplatků právnických osob průmyslového charakteru v části ostravské aglomeracecs
dc.title.alternativeSolution of Tax Arrears Legal Entities Industrial Character Section Ostrava Agglomerationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201301960cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeRotrekl, Alešcs
dc.date.accepted2013-05-29cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisKUB956_FMMI_N3922_6208T123_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record