Show simple item record

dc.contributor.advisorMynář, Martincs
dc.contributor.authorKubica, Stanislavcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:21:14Z
dc.date.available2013-06-26T11:21:14Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99137
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na využití účetních výkazů pro účely zhodnocení finanční situace firmy VÁHOSTAV – SK a.s. Teoretická část práce je věnována vymezení teoretických podkladů finanční analýzy, které jsou aplikovány v analytické části práce. V práci jsou uvedeny základní údaje o společnosti a je provedena finanční analýza účetních výkazů. V poslední části je zhodnocení finanční situace podniku.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on the use of the financial statements for evaluating the financial situation of the company VÁHOSTAV – SK a.s. The theoretical part is devoted to defining the theoretical basis of financial analysis, which are applied in the analytical part. Thesis present basic information about company. There is realized financial analysis of the financial statements. In the last part of thesis is evaluation of the financial situation of the company.en
dc.format66 l. : il.cs
dc.format.extent1823701 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectúčetnictvícs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectaktivacs
dc.subjectpasivacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátcs
dc.subjectpeněžní tokycs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectaccountingen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectassetsen
dc.subjectliabilitiesen
dc.subjectprofit and loss statementen
dc.subjectcash flowen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectliquidityen
dc.titleVyužití účetních informací při řízení podniku a vyhodnocení jeho efektivnostics
dc.title.alternativeThe Utilization of Accounting Information for Business Management and Evaluation of Its Efficiencyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201301959cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBašková, Katarínacs
dc.date.accepted2013-05-29cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisKUB886_FMMI_N3922_6208T123_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record