Show simple item record

dc.contributor.advisorLampa, Martincs
dc.contributor.authorVlk, Radomírcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:20:44Z
dc.date.available2013-06-26T11:20:44Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99066
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na vypracování studie proveditelnosti elektronického obchodu ve výrobním podniku a posouzení realizovatelnosti. Teoretická část je zaměřena na elektronické obchodování. Dále tato část obsahuje základní pojmy projektového managementu se zaměřením na studii proveditelnosti a její obsah. V praktické části je zpracována konkrétní studie proveditelnosti elektronického obchodu ve výrobním podniku. Je provedena analýza trhu,popsáno personální zajištění projektu, technické a technologické vybavení, finanční analýza, analýza rizik a časový harmonogram projektu.cs
dc.description.abstractThe subjekt of this diploma thesis is an elaboration of a study of e-shop feasibility in manufacturing plant, and evaluation of practicability of this project. The theoretical part focuses on e-business. Further on, this part contains basic terms of project management with orientation to a feasibility study and its subject matter. The practical part processes an authorial feasibility study, together with executed market analysis, described is also project staffing, technical and technological facilities, financial analysis, risk analysis and progress chart of the project.en
dc.format48 l. : il.cs
dc.format.extent2279787 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectinternetový marketingcs
dc.subjectprojektový managementcs
dc.subjectstudie proveditelnostics
dc.subjectelektronické obchodovánícs
dc.subjecte-shopcs
dc.subjectinternet marketingen
dc.subjectproject managementen
dc.subjectfeasebility studyen
dc.subjecte-commerceen
dc.subjecte-shopen
dc.titleStudie proveditelnosti elektronického obchodu ve vyrobním podnikucs
dc.title.alternativeFeasibility Study of E-shop in the Manufacturing Enterpriseen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201302021cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBesta, Petrcs
dc.date.accepted2013-05-27cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisVLK0008_FMMI_N3922_6208T123_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record