Show simple item record

dc.contributor.advisorKašík, Vladimírcs
dc.contributor.authorVavrečka, Marekcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:17:50Z
dc.date.available2013-06-26T11:17:50Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/98703
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá studiem principů výpočetní tomografie a konstrukcí laboratorního přípravku, který bude tyto principy simulovat. Teoretická část této práce je rozdělena na část technickou, která vysvětluje principy výpočetní tomografie, a část lékařskou, která popisuje aplikace počítačové tomografie v medicíně. Praktická část této bakalářské práce je zaměřena na návrh a následnou realizaci laboratorního přípravku. Návrhová část se skládá ze dvou etap, a to z návrhu mechanické a následně elektronické části přípravku. Na teoretický návrh navazuje praktická realizace přípravku. Poslední část práce je věnována experimentálnímu ověření funkce zkonstruovaného přípravku a následnému zhodnocení dosažených výsledků.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deals with studying of computed tomography principles and construction of laboratory instrument, which will simulate these principles. Theoretical section of this thesis is divided into technical part, which explains the computed tomography principles, and medical part, which describes computed tomography medical applications. Practical section of the thesis is focused on design and subsequent realization of the laboratory instrument. Design part is divided into designing mechanical and electronical part of the instrument. The design part is followed by realization of the designed instrument. The last section of the thesis is dedicated to experimental verification of the instrument’s function and evaluation of the achieved results.en
dc.format.extent3332106 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpočítačová tomografiecs
dc.subjectlaboratorní přípravekcs
dc.subjectkrokový motorcs
dc.subjectmodulovaný laserový svazekcs
dc.subjectcomputerized tomographyen
dc.subjectlaboratory instrumenten
dc.subjectstepper motoren
dc.subjectmodulated laser beamen
dc.titleLaboratorní přípravek k výuce principů výpočetní tomografiecs
dc.title.alternativeLaboratory Tool for Teaching the Principles of Computed Tomographyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeGajovský, Marekcs
dc.date.accepted2013-06-05cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchBiomedicínský technikcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisVAV0063_FEI_B2649_3901R039_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record