Show simple item record

dc.contributor.advisorStará, Mariecs
dc.contributor.authorSadílek, Vlastimilcs
dc.date.accessioned2013-01-15T13:17:32Z
dc.date.available2013-01-15T13:17:32Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95939
dc.descriptionImport 15/01/2013cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá konstrukčním a statickým řešením vícepodlažní budovy ze železobetonu. Předmětem práce byl návrh zatížení a statické posouzení navržených prvků na vypočtené vnitřní síly. Diplomová práce obsahuje konstrukční řešení a vypracovanou výkresovou dokumentaci k vybraným prvkům v CAD systému.cs
dc.description.abstractMaster thesis is dealing with static and structural analysis of multistorey reinforced concrete building. Main subject of composition was design of load and static analysis of elements on calculated internal forces. Master thesis also contains construction and technical solution of structure with drawing documentation of selected elements.en
dc.format99 l. : il. + 15 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent6803410 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectželezobetoncs
dc.subjectlokálně podepřená deskacs
dc.subjectprotlačenícs
dc.subjectreinforced concreteen
dc.subjectcolumn spported slaben
dc.subjectpunchingen
dc.titleAnalýza statického a konstrukčního řešení vícepodlažního objektu ze železobetonucs
dc.title.alternativeAnalysis of static and structural design of multistorey reinforced concrete buildingen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201300042cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBurkovič, Kamilcs
dc.date.accepted2013-01-09cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department221 - Katedra konstrukcícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukce stavebcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisSAD045_FAST_N3607_3607T037_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record