Materiály z workshopu pořádaného AKVŠ ve spolupráci s ÚK VUT v Brně dne 5. listopadu 2012.

Recent Submissions