Show simple item record

dc.contributor.advisorSocha, Ladislavcs
dc.contributor.authorKaszperydes, Alešcs
dc.date.accessioned2012-10-30T09:52:46Z
dc.date.available2012-10-30T09:52:46Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95607
dc.descriptionImport 30/10/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá parametry, které ovlivňují odplynění oceli v podmínkách nastolených při zpracování na vakuovací stanici RH. Vlastní práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou popsány hlavní celky vakuovací stanice RH, základní typy plynů rozpuštěných v oceli a termodynamické podmínky jejich rozpuštění. Další část představuje rozbor literárních poznatků různých fyzikálních a matematických modelů zaměřených na analýzu kritérií ovlivňujících odplynění na vakuovací stanici. Na závěr je uveden kritický rozbor analyzovaných parametrů odplynění oceli.cs
dc.description.abstractBachelor work focuses on parameters which influence the steel degassing in conditions during treatment in vacuum station RH. The work consists of two parts. In the theoretical part, main units of vacuum station RH, basic types of gases dissolved in the steel and thermodynamic conditions of their solution are described. The second part covers analysis of literature findings focused on various physical and mathematical models specialized in analysis of criteria influencing degassing in the vacuum station. In conclusion, critical study of analysed parameters of steel degassing is mentioned.en
dc.format.extent5084468 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvakuování, stanice RH, plyny v oceli, ocelcs
dc.subjectvacuum degassing, station RH, gases in steel, steelen
dc.titleParametry ovlivňující odplynění oceli v podmínkách vakuovací stanice RHcs
dc.title.alternativeParameters Affecting Steel Degassing under Conditions of RH Vacuum Stationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeGryc, Karelcs
dc.date.accepted2012-09-03cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department618 - Katedra metalurgie a slévárenstvícs
dc.contributor.consultantPilka, Václavcs
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTechnologie výroby kovůcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisKAS0031_FMMI_B2109_2109R035_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record