Show simple item record

dc.contributor.advisorBesta, Petrcs
dc.contributor.authorKrejčířová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2012-10-30T09:52:26Z
dc.date.available2012-10-30T09:52:26Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95576
dc.descriptionImport 30/10/2012cs
dc.description.abstractTématem této diplomové práce je logistický systém společnosti RALL, s. r. o. V úvodní teoretické kapitole je stručně nastíněn historický vývoj logistiky a její definice ve smyslu vědní disciplíny. V další části se lze seznámit s logistickými náklady a důležitým článkem systému, kterými jsou zásoby. V praktické části je provedena klasifikace zásob pomocí několika metod a následné vyhodnocení. Výdledky analýz by měly pomoci vedení společnosti RALL, s. r. o. v rozhodování o velikosti zásob.cs
dc.description.abstractThe topic of this thesis is the logistical system RALL, Ltd. In the introductory theoretical chapter is briefly outlined the historical development of logistics and its definition in the sense discipline. In the next part can get acquainted with logistics costs and an important article of the system, which are reserves. In the practical part is performed the classification of inventory by several methods and subsequent evaluation. Results of analyzes should be help to management RALL, Ltd. in deciding about size reserves.en
dc.format46, [19] l. : il.cs
dc.format.extent4466392 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectlogistikacs
dc.subjectklasifikace zásobcs
dc.subjectABC analýzacs
dc.subjectanalýza XYZcs
dc.subjectpojistná zásobacs
dc.subjectlogisticsen
dc.subjectclassification of inventoryen
dc.subjectABC analysisen
dc.subjectXYZ analysisen
dc.subjecttechnical reservesen
dc.titleLogistický systém firmy RALL, s.r.o.cs
dc.title.alternativeThe Logistic System of RALL, Ltd.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201201236cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠvajdová, Lenkacs
dc.date.accepted2012-10-23cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisKRE472_FMMI_N3922_6208T123_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record