Show simple item record

dc.contributor.advisorLampa, Martincs
dc.contributor.authorKupková, Zdeňkacs
dc.date.accessioned2012-10-30T09:52:20Z
dc.date.available2012-10-30T09:52:20Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95565
dc.descriptionImport 30/10/2012cs
dc.description.abstractCílem mé diplomové práce je popis současné situace řízení skladových zásob ve společnosti Advanced World Transport a.s., kde je zhodnocena velikost skladových zásob se zaměřením na vázanost finančních disponibilních prostředků s možnosti optimalizace zásob. V teoretické části mé diplomové práce jsem se zaměřila na vysvětlení základních teoretických východisek o zásobách, řízení zásob a metodách klasifikace zásob a způsoby jejich řízení. V další části je představena společnost Advanced World Transport, a.s. a to její výrobní sortiment a problematika skladování zásob. V části a to praktické je porovnán současný systém řízení skladových zásob s navrhnutým ekonomickým vyhodnocením přínosu.cs
dc.description.abstractThe aim of my thesis is to describe the current situation of inventory management at Advanced World Transport as where it is evaluated size inventory, focusing on the commitment of financial resources available with the possibility of optimization. In the theoretical part of my thesis I have focused on explaining the basic theoretical background on inventory, inventory management and inventory methods for classification and methods of their control. The next section is introduced by Advanced World Transport, Inc. and its range of products and the problems of storing supplies. In the practical part and it is compared to the current system of inventory management with proposed economic evaluation of benefits.en
dc.format54 l. : il.cs
dc.format.extent1204456 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzásobycs
dc.subjectřízení zásobcs
dc.subjectklasifikace zásobcs
dc.subjectmetody ABCcs
dc.subjectXYZcs
dc.subjectJust in Timecs
dc.subjectinventoryen
dc.subjectinventory managementen
dc.subjectclassification of inventoryen
dc.subjectmethods ABCen
dc.subjectXYZen
dc.subjectJust in Timeen
dc.titleOptimalizace řízení zásob ve společnosti Advanced World Transport, a.s.cs
dc.title.alternativeOptimalization of Inventory Control in the Advanced World Transport, a.s.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201201237cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBesta, Petrcs
dc.date.accepted2012-10-23cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisHAV211_FMMI_N3922_6208T123_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record