Show simple item record

dc.contributor.advisorAugustynek, Martincs
dc.contributor.authorPleskotová, Martinacs
dc.date.accessioned2012-10-30T09:40:09Z
dc.date.available2012-10-30T09:40:09Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95455
dc.descriptionImport 30/10/2012cs
dc.description.abstractNáplní této bakalářské práce je návrh a sestrojení měřícího řetězce pro neinvazivní snímání pulsní křivky ve veterinární praxi. IR LED dioda typu L-934F3C od firmy Kingbright. Dioda je zde použita jako vysílací prvek a jako snímač je použit fototranzistor typu L-932P3BT od firmy KINGBRIGHT ELECTRONICS. Přenos dat je veden bezdrátovou cestou pomocí technologie Bluetooth se zabudovaným A/D převodníkem, tudíž odpadá povinnost použití A/D karty nebo jiných převodních systémů. Uživatelské rozhranní je vytvořeno v programu MATLAB, splňující podmínky funkčnosti a jednoduchosti.cs
dc.description.abstractThe aims of this bachelor´s labor are design and construction measuring system for not invazive scanning of pulse spline in veterinary using. The type of IR LED diod is L-934F3C from Kingbright. This diod is sender and receiver is phototranzistor L-932P3BT from KINGBRIGHT ELECTRONICS . Data transmission is throught the use of Bluetooth technologie with bulit in ADC converter. Then charge to use ADC card or the others conversions systéme fall of. The user interface is programmed in MATLAB and it satisfy the conditions of functionality and simplicity.en
dc.format.extent2244597 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectPulsní křivka, veterinární praxe, L-934F3C, L-932P3BT, Bluetooth, MATLABcs
dc.subjectPulse spline, veterinary usány, L-934F3C, L-932P3BT, Bluetooth, MATLABen
dc.titleBezdrátový pletysmograf pro veterinární praxics
dc.title.alternativeWireless Pletysmographen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeAdamec, Ondřejcs
dc.date.accepted2012-08-13cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchBiomedicínský technikcs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisPLE119_FEI_B2649_3901R039_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record