Show simple item record

dc.contributor.authorČmiel, Filip
dc.contributor.authorFabian, Radek
dc.contributor.authorJaroň, Zdeněk
dc.date.accessioned2012-09-10T07:28:02Z
dc.date.available2012-09-10T07:28:02Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2012, roč. 12, č. 1, s. 73-80 : il.cs
dc.identifier.issn1213-1962
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94987
dc.description.abstractV nedávné době se na trhu objevily termoizolační stěrky AeroTherm a jejich výrobcem uváděné tepelně izolační vlastnosti mnoho lidí nadchlo natolik, že si tento izolační materiál aplikovali bez jakékoliv konzultace s odborníkem z oblasti tepelné fyziky na obvodové pláště svých domů na stranu interiéru, pod podlahy a na stropní konstrukce. Cílem tohoto článku je ověřit tepelně technické vlastnosti AeroThermu na vyzdívce z Ytongu, která má funkci nosného podkladu.cs
dc.format.extent2704393 bytesen
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavebnícs
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.titleOvěření vybraných tepelně technických vlastností aerothermucs
dc.title.alternativeVerification of the selected thermal technical properties of aerothermen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enThe thermally insulating compound AeroTherm appeared on the market in recent times. The manufacturer determines its thermal insulating properties. This properties excited many people so they applied this insulating material on the inner surface of envelope, under floors and on ceiling structures without any consultation with expert in the field of thermal physics. The aim of this article is to verify thermal-technical properties of AeroThermu on the lining from YTONG that serves as the supporting base.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.type.statusPeer-revieweden


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record