Show simple item record

dc.contributor.advisorRožnovský, Lukášcs
dc.contributor.authorSypták, Jancs
dc.date.accessioned2012-07-11T12:13:40Z
dc.date.available2012-07-11T12:13:40Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94913
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce na téma „Možnosti využití metod operačního výzkumu u průmyslového podniku“ je analyzovat a navrhnout možnost užití vybraných metod v průmyslových podnicích a posoudit jejich efektivnost. Teoretická část práce je zaměřena na popis metod operačního výzkumu a jejich možnost využití. Dále je zaměřena na základní teoretické poznatky o operačním výzkumu. V praktické části práce je proveden rozbor možného uplatnění síťové analýzy pro efektivní řízení projektu.cs
dc.description.abstractThe subject of my bachelor thesis „Possibilities of Operation research Methods in Industrial Company", is to analyze and to suggest possibilities of use of the selected methods in industrial companies, and to evaluate their efficiency. The theoretical part focuses on description of the operation research methods and possibilities of their use, and it also focuses on basic theoretical knowledge of operation research. Analysis of potential use of network analysis for effective project direction is executed in the practical part.en
dc.format45 l. : il.cs
dc.format.extent3266021 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectoperační výzkumcs
dc.subjectmetody operačního výzkumucs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectmatematické programovánícs
dc.subjectsíťová analýza, teorie hercs
dc.subjectGanttův diagramcs
dc.subjectmetoda kritické cesty CPMcs
dc.subjectoperations researchen
dc.subjectmethods of operations researchen
dc.subjectsimulationen
dc.subjectmathematical programmingen
dc.subjectnetwork analysisen
dc.subjectgame theoryen
dc.subjectGantt charten
dc.subjectcritical path method CPMen
dc.titleMožnosti využití metod operačního výzkumu u průmyslového podnikucs
dc.title.alternativePossibilities of Operations Research Methods in Industrial Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201201328cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeLampa, Martincs
dc.date.accepted2012-06-06cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisSYP0007_FMMI_B3922_6208R123_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record