Show simple item record

dc.contributor.advisorKutáč, Josefcs
dc.contributor.authorMaxianová, Michaelacs
dc.date.accessioned2012-07-11T12:13:35Z
dc.date.available2012-07-11T12:13:35Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94897
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractPráce je zaměřena na definování základních pojmů a kritérií manažerského účetnictví a controllingu a následně na možnosti využití manažerského účetnictví jako informační základny controllingu. Tato část se zabývá především náklady a jejich členěním. Závěrem této práce je posouzení možností zpřesnění manažerského účetnictví z pohledu potřeb controllingu, tak aby poskytovalo co nepřesnější informace, které přispějí k tvorbě kalkulací.cs
dc.description.abstractThe work is focused on definic the basic concepts and kriteria of management accounting and controlling, and consequently the possibility of using management accounting as an information base controlling. This section focuses mainly on cost and its breakdown. In conclusion, this work is to investigace the posibility of more accurate management accounting Leeds in terms of controlling, so as to provide the most accurate informatik that will contribute to making calculations.en
dc.format30 l. : il.cs
dc.format.extent2885741 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmanažerské účetnictvícs
dc.subjectcontrollingcs
dc.subjecthospodářská střediskacs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectvýnosycs
dc.subjectkalkulační metodycs
dc.subjectprvotní a druhotné nákladycs
dc.subjectkalkulační nákladycs
dc.subjectanalytické účtycs
dc.subjectvnitropodnikové účetnictvícs
dc.subjectmanagement accountingen
dc.subjectcontrollingen
dc.subjecteconomic centersen
dc.subjectcostsen
dc.subjectyieldsen
dc.subjectcalculation methodsen
dc.subjectprimary and secondary costsen
dc.subjectcost calculationen
dc.subjectanalytical accountsen
dc.subjectinternal accountingen
dc.titleManažerské účetnictví a controllingcs
dc.title.alternativeManagement accounting and Controllingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201201311cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBesta, Petrcs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisMAX0009_FMMI_B3922_6208R123_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record