Show simple item record

dc.contributor.advisorVojtasík, Karelcs
dc.contributor.authorPetříková, Veronikacs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:06:37Z
dc.date.available2012-07-11T08:06:37Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94600
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractNebezpečné odpady se dnes běžně vyskytují v mnoha formách a jsou zpravidla druhotným odpadovým produktem z řady technologií. Je proto důležité věnovat pozornost jejich zneškodnění, neboť mají velmi nepříznivý vliv na životní prostředí a zdraví lidí. Při zneškodňování nebezpečných odpadů nesmí dojít k žádnému ohrožení životního prostředí a zdraví lidí. Proto se hledají a vyvíjejí nové postupy a technologie, které mají za cíl eliminovat všechna rizika související s nebezpečnými odpady. Tato práce věnuje pozornost vysoce radioaktivním odpadům z jaderné energetiky a způsobu jejich trvalého bezpečného uložení. Výsledkem práce je seznámení s projektem podzemního úložiště, ve kterém bude ukládán vysoce radioaktivní odpad vyprodukovaný jadernou energetikou v České republice. Bakalářská práce obsahuje 36 stran.cs
dc.description.abstractDangerous wastes are now commonly found in many forms and they are usually side product of many industrial technologies. It is therefore important to pay attention to theirs eliminaton, as they have a very negative impact on the environment and human health. The disposal of hazardous waste must not cause any threat to the environment and human health. Therefore, the new way are searched and developed so that to eliminate all risks associated with dangerous waste. This work pays attention to the highly radioactive waste from nuclear power station and to the matter of its safe storage. Aim of this work is to introduce the project of an underground repository, that will store the highly radioactive waste produced by nuclear power stations of the Czech Republic. Bachelor thesis contains 36 pages.en
dc.format36 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2770313 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnebezpečný odpadcs
dc.subjectradioaktivní odpadcs
dc.subjecthlubinné úložiště radioaktivních odpadůcs
dc.subjectlikvidace radioaktivního odpaducs
dc.subjecthazardous wasteen
dc.subjectradioactive wasteen
dc.subjectunderground repository of radioactive wasteen
dc.subjectdisposal of radioactive wasteen
dc.titlePodzemní úložiště nebezpečných odpadůcs
dc.title.alternativeUnderground Repositories of Highly Hazardous wasteen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200858cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2012-05-31cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department224 - Katedra geotechniky a podzemního stavitelstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeotechnikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisPET584_FAST_B3607_3647R017_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record