Show simple item record

dc.contributor.advisorKlouda, Karelcs
dc.contributor.authorLišková, Barboracs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:04:42Z
dc.date.available2012-07-11T08:04:42Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94443
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractPráce se zabývá možnou detekcí chemických látek v SuperCity Pendolino. Popisuje stávající právní úpravu chemických zbraní v České republice. Seznamuje s jednotlivými nejzávažnějšími typy chemických látek a jejími účinky na lidský organismus. V navazující části jsou pomocí multikriteriální analýzy vyhodnoceny dostupné detekční přístroje na trhu České republiky. Výběr umístění detektoru ve vozovém prostoru SuperCity Pendolino bylo provedeno pomocí brainstormingu. V závěru práce je navrhnuto řešení vhodného detekčního systému.cs
dc.description.abstractThesis deals with possible detection of chemical weapons in SuperCity Pendolino. It describes actual legal adjustment of chemical in the Czech Republic. Thesis introduces the most significant types of chemicals and effects on the human organism. In the following part are evaluated a multi-criteria analysis available detector on the market in the Czech Republic. Selecting a location detector in a vehicle fleet SuperCity Pendolino was used by brainstorming. The conclusion is suggested the solution an appropriate detection system.en
dc.format48 l. : il. + 6 příl.cs
dc.format.extent3052863 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdetekcecs
dc.subjectchemické látkycs
dc.subjectochranacs
dc.subjectSuperCity Pendolinocs
dc.subjectdetectionen
dc.subjectchemical weaponsen
dc.subjecta protectionen
dc.subjectSuperCity Pendolinoen
dc.titleDetekce chemických látek v SuperCity Pendolinocs
dc.title.alternativeDetection of chemicals in SuperCity Pendolinoen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200832cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBrádka, Stanislavcs
dc.date.accepted2012-05-31cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisLIS148_FBI_B3908_3908R005_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record