Show simple item record

dc.contributor.advisorThomitzek, Adamcs
dc.contributor.authorRichter, Michalcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:04:42Z
dc.date.available2012-07-11T08:04:42Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94441
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce řeší problematiku použití přenosných motorových stříkaček u jednotek požární ochrany. Formou dotazníkového průzkumu na Územním odboru Nový Jičín je zjištěno, při jakých činnostech jsou tyto stříkačky nejčastěji používány. Dále je vyhodnoceno, u kterých jednotek požární ochrany by byla vhodná modernizace přenosných motorových stříkaček za moderní typy nebo za kalová nebo plovoucí čerpadla. V práci je také uvedena současná nabídka přenosných motorových stříkaček na středoevropském trhu a proveden výběr možných alternativ pomocí multikriteriální analýzy stříkaček, které by mohly nahradit nejrozšířenější přenosné motorové stříkačky typu PS 12.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis solves the issue of the usage of motor portable fire pumps for fire protection units. Through questionnaire survey in the Territorial department Nový Jičín is found in what actions are most commonly used these pumps. It will also be evaluated, for which fire protection units would be appropriate modernization of motor portable fire pumps for modern types of pumps or sludge pumps or floating pumps. The work also included the current range of motor portable fire pumps in the Central European market and made a selection of possible alternatives by using a multicriterial analysis of the pumps, which could replace the most widely used motor portable fire pumps PS 12.en
dc.format60 [8] l. : il.cs
dc.format.extent2915698 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectčerpadlocs
dc.subjectkalové čerpadlocs
dc.subjectplovoucí čerpadlocs
dc.subjectpožární stříkačkacs
dc.subjectpřenosná motorová stříkačkacs
dc.subjectfire pumpen
dc.subjectfloating pumpsen
dc.subjectportable fire pumpen
dc.subjectpumpen
dc.subjectsludge pumpsen
dc.titlePerspektiva využití přenosných motorových stříkačekcs
dc.title.alternativeProspects of Utilization of Motor Portable Fire Pumpsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201300557cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeTrčka, Martincs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisRIC186_FBI_B3908_3908R006_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record