Show simple item record

dc.contributor.advisorŠenovský, Pavelcs
dc.contributor.authorAdam, Simoncs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:04:22Z
dc.date.available2012-07-11T08:04:22Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94394
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce popisuje problematiku řízení technologických rizik a její dílčí procesy, které jsou její součástí. Na úvod jsou připomenuty základní termíny spojené s analýzou rizik. Práce dále rozebírá typy analýzy rizik a některé metody, které lze při identifikování použít, spolu s jejich základní charakteristikou. Cílem práce je identifikování a hodnocení technologických rizik ve firmě JIP – Papírny Větrní, a.s., závod Lukavice pomocí maticové metody analýzy rizika, respektive pomocí programu SFÉRA.cs
dc.description.abstractBachelor thesis describes the issues of technological risk and its sub-processes that are part of it. At home there are reminded basic terms associated with a risk analysis. The thesis also discusses the types of risk analysis and some methods that can be used in identifying, together with their basic characteristics. The aim is the identification and assessment of technological risks in the company JIP – Papírny Větrní, a.s., závod Lukavice using matrix methods of risk analysis, respectively, using the program SFÉRA.en
dc.format40, [4] l. : il.cs
dc.format.extent2600216 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjecthodnocenícs
dc.subjectmetodycs
dc.subjectSFÉRAcs
dc.subjectmaticecs
dc.subjectrisken
dc.subjectanalysisen
dc.subjectevaluationen
dc.subjectmethodsen
dc.subjectSFÉRAen
dc.subjectmatrixen
dc.titleHodnocení technologického procesu s využitím maticové metody analýzy rizikcs
dc.title.alternativeTechnological Process Evaluation Using the Matrix Method for Risk Analysisen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201300485cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŘehák, Davidcs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department050 - Katedra ochrany obyvatelstvacs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchHavarijní plánování a krizové řízenícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisADA388_FBI_B3908_3908R003_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record