Show simple item record

dc.contributor.advisorJánošík, Ladislavcs
dc.contributor.authorProkeš, Ondřejcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:03:57Z
dc.date.available2012-07-11T08:03:57Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94337
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá shrnutím legislativních a normativních požadavků na ochranné oděvy pro hasiče, aktuálně používané u Hasičského záchranného sboru České Republiky. Dále rozborem jejich takticko-technických parametrů a popisem laboratorních metod, které souvisí s prostupem tepla. V teoretické části jsou také popsané fyziologické reakce lidského organismu na teplotu a experimentální měření tepelné zátěže v zahraničí. Další část práce se věnuje popisu mého vlastního měření k zjištění tepelné zátěže. Jedná se o laboratorní měření vlastností materiálů sálavým teplem a měření tepelné zátěže při simulaci reálného požáru.cs
dc.description.abstractDiploma thesis deals with a summary of legislative and regulatory requirements for protective clothing for firefighters, currently used by the Fire and Rescue Service of Czech Republic. Further analysis of the tactical-technical parameters and a description of laboratory methods that are related to heat transfer. In the theoretical part are still described the physiological responses of the human body temperature and experimental measurements of thermal loads in foreign countries. Another part is devoted to the description of my own measurements to determine the heat load. This is a laboratory measurement of material properties by radiant heat and thermal stress measurements in the simulation of real fire.en
dc.format61, [36] l. : il.cs
dc.format.extent5822649 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsálavé teplocs
dc.subjecttepelný tokcs
dc.subjecttepelná zátěžcs
dc.subjectkritická teplotacs
dc.subjectradiant heaten
dc.subjectheat fluxen
dc.subjectthermal loaden
dc.subjectcritical temperatureen
dc.titleRozbor tepelné zátěže zásahového oděvu pro hasiče při výcvikucs
dc.title.alternativeAnalysis of Thermal Load on the Firefighting Suit during Trainingen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201300606cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBernatíková, Šárkacs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisPRO405_FBI_N3908_3908T006_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record