Show simple item record

dc.contributor.advisorMihola, Milancs
dc.contributor.authorMayer, Petrcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:02:08Z
dc.date.available2012-07-11T08:02:08Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94083
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem dvoukolového robotu. V úvodu je nastíněna problematika a historie robotiky a jsou vysvětleny důležité pojmy. Dále jsou zhotoveny varianty řešení dvoukolového robotu. Varianty řešení jsou provedeny jako koncepty, nikoliv jako hotové modely. Z těchto variant je proveden výběr optimální varianty. Následně je pak rozvedena konstrukce této optimální varianty a jsou provedeny návrhové výpočty pohonů robotu a kapacity jeho baterií. V závěru je zvoleno elektronické vybavení robotu pro řízení a senzorika. Nakonec je provedena cenová kalkulace. Výpočty jsou uskutečněny pomocí programu Mathcad 14, výkresy jsou zhotoveny v programu AutoCAD 2012 a model dvoukolového robotu je vypracován v DS SolidWorks 2009.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deals with the construction design of two-wheel robot. The introduction outlines the issues and the history of robotics and important concepts are explained. Are also made alternative solutions two-wheel robot's. Variants are designed as concepts, not as finished models. Of these variants is made the optimal variant. Subsequently, the elaborated design and the optimal control calculations are performed robots 's drives and his battery capacity. At the end is after thatselected electronic equipment for control and robot sensors. Finally made pricing. Calculations are carried out using Mathcad 14, made drawings in AutoCAD 2012 and two-wheel robot's model is developed in DS SolidWorks 2009.en
dc.format.extent5800650 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrobotcs
dc.subjectrobotikacs
dc.subjectprůmyslový robotcs
dc.subjectservisní robotcs
dc.subjectgyroskopcs
dc.subjectdvoukolový robotcs
dc.subjectroboten
dc.subjectroboticsen
dc.subjectindustrial roboten
dc.subjectservice roboten
dc.subjectgyroscopeen
dc.subjecttwo-wheel roboten
dc.titleKonstrukční návrh dvoukolového robotu určeného pro monitorování venkovního prostředícs
dc.title.alternativeEngineering Design of Two Wheel Robot Intended for Outdoor Environment Monitoringen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeGreguš, Petrcs
dc.date.accepted2012-06-11cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department354 - Katedra robototechnikycs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchRobotikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisMAY0006_FS_B2341_2301R013_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record