Show simple item record

dc.contributor.advisorRichtář, Michalcs
dc.contributor.authorMaceček, Petrcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:00:01Z
dc.date.available2012-07-11T08:00:01Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93836
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou brzdové soustavy vybavenou systémem ABS z pohledu funkční bezpečnosti. Cílem práce je posoudit funkční bezpečnost brzdové soustavy. Práce začíná technickým popisem brzdové soustavy a jednotlivých komponentů, dále je nastíněna problematika funkční bezpečnosti dle normy ČSN EN 615 08 a ISO/DIS 262 62, provedena analýza rizik a nebezpečí, rozkreslení stromu poruch, přiřazení stupně integrity jednotlivým komponentům, zpracována analýza FMEA, kde byla navržena opatření pro snížení rizika, přiřazení úrovní integrity bezpečnostním funkcím a nakonec vypočtena cílová míra poruch pro jejich orientační ověření.cs
dc.description.abstractMaster thesis is dealing with functional safety of car’s brake system with ABS. The purpose of this master thesis is analysis of functional safety. Thesis begins with a technical description of brake system and its individual components. Theory of functional safety is explained according to norm CSN EN 615 08 and ISO/DIS 262 62. risk analysis, fault tree analysis, failure mode and effects analysis, where precautions for reducing the risk were proposed, asignment of safety integrity level to safety functions and finally their verification were done.en
dc.format.extent2724338 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectÚroveňcs
dc.subjectintegritacs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectLevelen
dc.subjectintegrityen
dc.subjectrisken
dc.subjectsafetyen
dc.titleAnalýza brzdového systému automobilucs
dc.title.alternativeVehicle Brake System Analysisen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeUher, Marekcs
dc.date.accepted2012-06-14cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department342 - Institut dopravycs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní technika a technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisMAC721_FS_N2301_2301T003_20_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record