Show simple item record

dc.contributor.advisorPodešva, Jiřícs
dc.contributor.authorGrygar, Petrcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:59:44Z
dc.date.available2012-07-11T07:59:44Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93801
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce, zadaná firmou TEMEX spol. s r.o., se zabývá optimalizací otočného stolu stroje pro temování trubek. Po první, pevnostně nevyhovující konstrukci rámu, byla konstruktéry zadavatelské firmy navrhnuta nová, značně předimenzovaná konstrukce, kterou se práce dále zabývá. V úvodu je rozebrán celý stroj a důkladně popsány všechny jeho části. Následně je provedena statická, modální a přechodová analýza v softwaru ANSYS Workbench. Velikost zatížení od temovacího procesu byla zjišťována experimentálně. Celý experiment je zde důkladně popsán. V závěru práce je navrhnuta upravená, značně odlehčená konstrukce, která byla opět přepočítána, obdobně jako konstrukce původní se závěrem, že vyhovuje všem požadavkům. Optimalizovaný návrh stroje ušetří přibližně čtvrtinu materiálu, čímž se přiměřeně sníží náklady na jeho výrobu.cs
dc.description.abstractThe thesis, specified by TEMEX s.r.o, deals with The Optimalization of the Frame of the Revolving Table for the Pipe Skirting Machine. After the first frame construction, which was unsatisfactory for its lack of strength, a new, greatly oversized frame construction was designed, which this thesis further deals with. In the introduction, the whole machine is analyzed and all its parts are described. Then, static, modal and transient analyses are conducted in the ANSYS Workbench software. The stress from the skirting process was learned experimentally. This whole experiment is described in detail. In the thesis’s conclusion, an adjusted, considerably lightened construction is designed This new construction was again re-calculated in a similar way to the original construction, with the conclusion that it meets all the requirements. This optimized machine design will save approximately one quarter of the amount of material which will lower its manufacturing costs adequately.en
dc.format.extent6892825 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrámcs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjecttemovánícs
dc.subjectMKPcs
dc.subjectSOLID-SHELLcs
dc.subjectframeen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectskirtingen
dc.subjectFEMen
dc.subjectSOLID-SHELLen
dc.titleOptimalizace rámu otočného stolu stroje pro temování trubek.cs
dc.title.alternativeThe Optimization of the Frame of the Revolving Table for the Pipe Skirting Machine.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeHoryl, Petrcs
dc.date.accepted2012-06-13cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department337 - Katedra mechanikycs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchAplikovaná mechanikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisGRY129_FS_N2301_3901T003_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record