Show simple item record

dc.contributor.advisorFries, Jiřícs
dc.contributor.authorPešek, Tomášcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:58:36Z
dc.date.available2012-07-11T07:58:36Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93646
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractPEŠEK, T. Návrh zakládání vydobytých prostor: diplomová práce. Ostrava: VŠB –Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů a konstruování, 2012, 67 s. Vedoucí práce: Fries, J. Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem vrhacího zařízení na zakládání vydobytých prostor v dole Mír, Mikulčice. V práci je uveden postup dopravy zakládkového materiálu z povrchu až do místa určení. Dále byl vypočten a navrhnut vrhací pás, který byl pevnostně zkontrolován na maximální tah. Pro navrhnutý pás byl zvolen motor o patřičném výkonu, který bude dodán spolu s frekvenčním měničem na přání zadavatele této práce. Z ekonomického hlediska a také úspor hmotnosti byl pro přenos krouticího momentu z motoru na pás zvolen a vypočten převod klínovým řemenem. Dále byla navrhnuta hnací řemenice s normalizovanými rozměry a k ní určeno patřičné pero pro přenos krouticího momentu. V poslední řadě bylo zvoleno a zkontrolováno ložisko pro otáčení celého stroje.cs
dc.description.abstractPEŠEK, T. Design of Stowing Solid Packing for Mined Out Areas: Master Thesis. Ostrava: VŠB –Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Production Machines and Design, 2012, 67 p. Thesis head: Fries, J. The master thesis deals with the engineering design of throwing machine for stowing solid packing for mined out areas in Mikulčice. This thesis describes the way of stowing material transport from the surface to its destination. There was also designed and calculated throwing belt conveyor, which was checked for maximally load. In the following step the electric motor with appropriate power was chosen. According to the client´s request this motor was provided with the frequency changer. In order to reduce the costs as well as the weight of the machine V-belt transmissiom for transfer of torque from the electric motor to the throwing belt conveyor was designed and calculated. Subsequently, the driving pulley was designed with standardized dimensions and the appropriate key for transferring of torque was determined. Finally, the bearing, which allows the rotation of the machine was selected and verified.en
dc.format.extent4351614 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpáscs
dc.subjectdopravníkcs
dc.subjectvrhací, zakládánícs
dc.subjectvydobyté prostorycs
dc.subjectbelten
dc.subjectconveyoren
dc.subjectthrowingen
dc.subjectstowingen
dc.subjectmined out areasen
dc.titleNávrh zakládání vydobytých prostorcs
dc.title.alternativeDesign of Stowing Solid Packing for Mined Out Areasen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereePuszkailer, Milancs
dc.date.accepted2012-06-14cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department340 - Katedra výrobních strojů a konstruovánícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukční a procesní inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisPES119_FS_N2301_3909T001_70_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record