Show simple item record

dc.contributor.advisorLenort, Radimcs
dc.contributor.authorČervenka, Marekcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:57:48Z
dc.date.available2012-07-11T07:57:48Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93517
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractJednou z nejdůležitějších součástí nákupního procesu je hodnocení výkonnosti dodavatelů. Ve firmě Romotop, s.r.o. byla provedena analýza současného stavu hodnocení a vzhledem k zjištěným nedostatkům byl navrhnut nový systém hodnocení výkonnosti dodavatelů. Součástí diplomové práce je popis čtyř modelů hodnocení dodavatelů, ze kterých byl doporučen pro firmu jeden, včetně následných doporučení pro jeho implementaci. Vzhledem k absenci měřitelného hodnocení dodavatelů ve firmě Romotop, s.r.o., bylo prioritou navrhnout a zavést „startovací“ systém hodnocení dodavatelů s doporučením managementu pro následný hlubší rozvoj.cs
dc.description.abstractOne of the most important parts of the purchase process is the evaluation of the supplier performance. Analysis of the current situation was performed in the Romotop company, s.r.o., and because of the deficiencies identified the new system of evaluation of the supplier performance was designed. The part of the diploma thesis is the description of four models of the supplier evaluation. One of them was recommended to the company including recommendations for its implementation. Because of the absence of measurable evaluation of suppliers in the Romotop company, s.r.o., the priority was to suggest and establish a "starter" rating system for suppliers with management recommendations for subsequent deeper development.en
dc.format59 l. : il.cs
dc.format.extent3119041 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnákupní procescs
dc.subjecthodnocení výkonnosti dodavatelůcs
dc.subjectimplementacecs
dc.subjectthe purchase processen
dc.subjectsupplier performance evaluationen
dc.subjectimplementationen
dc.titleNávrh systému pravidelného hodnocení dodavatelůcs
dc.title.alternativeProposal of Supplier Regular Evaluation Systemen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201201656cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBesta, Petrcs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisCER0131_FMMI_N3922_6208T123_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record