Show simple item record

dc.contributor.advisorPokorný, Miroslavcs
dc.contributor.authorNowaková, Janacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:50:37Z
dc.date.available2012-07-11T07:50:37Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93027
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractThe designing of PID controllers is in many cases a problem often discussed. Many of the design methods have been developed, classic (analytical tuning methods, optimization methods etc.) or not so common fuzzy knowledge based methods. In this case, the amount of~fuzzy knowledge based methods is extended. A new way of designing PID controller parameters is created (in three variants), which is based on the relations of one of Ziegler-Nichols methods, a combination of Ziegler-Nichols methods and the Chien, Hrones and Reswick design method. The proof of efficiency of the proposed method and a numerical experiment is presented including a comparison with the conventional appropriate methods (simulated in the software environment Matlab-Simulink).en
dc.description.abstractProblematika návrhu PID regulátorů je velmi často diskutovaným tématem. Již bylo vyvinuto mnoho návrhových klasických (analytické návrhové metody, optimalizační metody atd.) ale také méně obvyklých fuzzy znalostních metod. V tomto případě je rozšířen počet znalostních návrhových metod. Je vytvořen nový způsob návrhu parametrů PID regulátoru (ve třech variantách), který je založen na znalostech získaných z jedné z možných Ziegler-Nicholsových method, kombinace Ziegler-Nicholsových metod a z metody Chiena, Hronese a Reswicka. Jako součást řešení je uvedeno ověření účinnosti navrhovaných metod a numerického experimentu včetně srovnání s odpovídajícími konvenčními metodami (simulované v softwarovém prostředí Matlab-Simulink).cs
dc.format.extent4383972 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectKnowledge baseen
dc.subjectPID controlleren
dc.subjectZiegler-Nichols design methodsen
dc.subjectChien, Hrones and Reswick design methoden
dc.subjectfuzzy systemen
dc.subjectfeedback controlen
dc.subjectZnalostní bázecs
dc.subjectPID regulátorcs
dc.subjectnávrhové metody Ziegler-Nicholscs
dc.subjectnávrhová metoda Chiena Hronese a Reswickacs
dc.subjectfuzzy systémcs
dc.subjectzpětnovazební řízenícs
dc.titleKnowledge Based Adaptive Controlleren
dc.title.alternativeZnalostní adaptivní regulátorcs
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeVysoký, Petrcs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchMěřicí a řídicí technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisNOW021_FEI_N2649_2601T004_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record