Show simple item record

dc.contributor.advisorBartková, Hanacs
dc.contributor.authorFerencová, Evacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:34:10Z
dc.date.available2012-07-11T07:34:10Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/91049
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá posouzením finanční situace akciové společnosti Autel pomocí vybraných metod finanční analýzy a navržením opatření vedoucích ke zlepšení.Pro hodnocení bylo vybráno období od roku 2006 do roku 2010. Úkolem teoretické části je objasnění cíle, zdrojů informací a metod finanční analýzy. V praktické části je podle metodických postupů uvedených v teorii analyzována současná situace podniku. Na základě skutečností zjištěných analýzou jsou v závěru diplomové práce navrženy možné přístupy ke zlepšení stávající finanční situace společnosti spolu s opatřeními vedoucími k eliminaci případných nedostatků.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is concerned with evaluating the financial situation of Autel, a.s. using selected methods of financial analysis and deals with proposals to improve. The period 2006 – 2010 was chosen for the evaluation. The task of the theoretical part is to clarify the objective, information sources and methods of financial analysis. The current situation of the company is analysed in the practical part according to methodical procedures explained in theory. Based on the facts from analysis are made possible approaches designed to improve the current financial situation of the company together with suggestions leading to eliminate of any deficiencies at the end of the thesis.en
dc.format.extent2994763 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectFinanční analýza, likvidita, aktivita, rentabilita, zadluženost, metody finanční analýzy, platební schopnost, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash flow, aktiva, pasiva, výnosy, náklady, výsledek hospodaření, obrat.cs
dc.subjectFinancial analysis, liquidity, activity, profitability, indebtedness, methods of financial analysis, ability to pay, balance sheet, profit and loss statement, cash flow, assets, liabilities, revenues, expenses, profit or loss, turnover.en
dc.titleFinanční analýza společnosti Autel, a.s.cs
dc.title.alternativeFinancial Analysis of the Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeNovák, Stanislavcs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department117 - Katedra účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchÚčetnictví a daněcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisFER056_EKF_N6208_6202T049_00_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record