Vydavatel: Ekonomická fakulta VŠB-TUO
Web Ekonomická revue
Vychází od roku 1998
ISSN 1212-3951

Časopis Ekonomická revue - Central European Review of Economic Issues vychází na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava již od roku 1998 jako čtvrtletní periodikum.
Počátkem roku 2009 došlo k rozšíření názvu o anglický podtitulek.
Tematické zaměření časopisu zahrnuje oblast ekonomie, financí, managementu, ekonomiky podniku i aplikaci informatiky a matematiky v ekonomickcýh disciplínách.
Časopis je indexován v databázích EBSCO a EconLit. Článkům publikovaným v časopise je také přidělována reference doi (http://www.doi.org).


V roce 1998 vyšlo pouze číslo 1/1998.
Rok 2003 ve fondu ÚK pouze čísla 1-3.
1998-2008 bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů.
Od roku 2009, roč. 12, č. 1 po aktuální číslo obsahují bibliografické záznamy článků včetně volně dostupných plných textů.

Collections in this community

Recent Submissions

View more