Show simple item record

dc.contributor.authorČajka, Radim
dc.contributor.authorMatečková, Pavlína
dc.date.accessioned2012-01-04T08:48:31Z
dc.date.available2012-01-04T08:48:31Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2011, roč. 11, č. 1, s. 7-12 : il.cs
dc.identifier.issn1213-1962cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89768
dc.description.abstractČSN EN 1992-1-2 obsahuje následující návrhové metody: návrh podle tabulek, jednoduchá výpočetní metoda pro určité typy prvků a zpřesněné výpočetní metody pro simulaci chování konstrukčních prvků, částí konstrukce nebo celé konstrukce. Pro výpočet požární odolnosti železobetonové desky byly použity tabulkové hodnoty požární odolnosti a jednoduchá výpočetní metoda, konkrétně metoda izotermy 500. Teplotní pole je stanoveno metodou konečných prvků (Ansys) a numerickým řešením diferenciální rovnice vedení tepla (Nonstac). Vypočtené teploty jsou porovnány s teplotními profily v Příloze A ČSN EN 1992-1-2.
dc.format.extent276585 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavebnícs
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.titleStudie požární odolnosti železobetonové deskycs
dc.title.alternativeStudy of reinforced conrete slab fireresistancecs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enEurocode 1992-1-2 includes the following alternative design methods: detailing according to tabulated data, simplified calculating method for specific types of members and advanced calculating method for simulating the behavior of structural members, parts of structure or the entire structure. For determining the fire resistance of reinforced concrete slab structure the tabulated data and the simplified calculating method of isotherm 500 are used. Temperature distribution in concrete crosssection is determined using FEM analysis (ANsys) and numerical solution (Nonstac) of differential equation of heat transfer. Calculated temperatures are compared with temperature profiles given in annex A of ČSN EN 1992-1-2.
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record