Show simple item record

dc.contributor.advisorKročová, Šárkacs
dc.contributor.authorFaldýn, Milancs
dc.date.accessioned2011-07-01T15:35:45Z
dc.date.available2011-07-01T15:35:45Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88695
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractBakalářská práce popisuje jednotlivé typy a charakter vodních zdrojů určených pro dodávky pitné a požární vody do zastavěných území. V úvodní části je uveden význam vody, její použití a vývojové trendy ovlivňující její spotřebu na území České republiky. Následuje popis a charakteristika současného stavu ochrany vodních zdrojů, stanovení antropogenních a přírodních rizik včetně návrhu opatření k jejich eliminaci. Závěrečná kapitola se zabývá problematikou krizové připravenosti jednotlivých územních celků a systémem nouzového zásobování obyvatel.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis describes the character and individual types of water resources which are used for the supply of fire-extinguishing water and potable water. In the introductory part the importance of water, its use and trends that influence the water consumption in the Czech Republic are described. The introductory part is followed by the description and characterization of the actual state of water resources protection and the assessment of anthropogenic and natural risks including suggested steps for eliminating the risks. The final chapter deals with individual areas and their crisis precautions and emergency food-supply.en
dc.format48 l. : il.cs
dc.format.extent2831433 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvodní zdroje, infrastruktura, vodní zákoncs
dc.subjectwater resources, infrastructure, water lawen
dc.titleOchrana vodních zdrojů a její význam pro bezpečnost zastavěných územícs
dc.title.alternativeWater Resource Protection and Its Importance to the Safety of Built-Up Areasen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201100849cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeRůžičková, Petracs
dc.date.accepted2011-05-24cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department050 - Katedra ochrany obyvatelstvacs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchHavarijní plánování a krizové řízenícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisFAL068_FBI_B3908_3908R003_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record