Show simple item record

dc.contributor.advisorMalý, Stanislavcs
dc.contributor.authorOndřejová, Luciecs
dc.date.accessioned2011-07-01T15:08:54Z
dc.date.available2011-07-01T15:08:54Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88642
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je návrh optimalizace operátora šití na základě znalosti konkrétních podmínek tak, aby bylo dosaženo snížení fyzické zátěže a zároveň snížení rizika vzniku drobných zranění, pracovních úrazů a nemocí z povolání. V hlavní části je provedeno hodnocení pracovního prostředí a pracovních podmínek včetně rozboru pracovních úrazů a prevence rizik. Pozornost je rovněž věnována ergonomii práce, kde jsou vytipovány rizikové oblasti a rizikové faktory pro jednotlivé části těla. V závěru jsou na základě zjištěných nedostatků navržena technická, technologická a organizační opatření a prostředky individuální ochrany. Zavedením navržených opatření by mělo dojít ke snížení fyzické zátěže a zároveň ke snížení rizika vzniku drobných zranění, pracovních úrazů a nemocí z povolání, a tím ke zkvalitnění duševní pohody operátorů šití.cs
dc.description.abstractThe objective of this bachelor’s work is to propose an optimization in the work of a sewing operator on the basis of specific condition knowledge so as to achieve a reduction in physical strain and simultaneously decrease the emergence of risks leading to minor wounds, work-related injuries and work-related illnesses. An evaluation of the work environment and working conditions including an analysis of work related injuries and hazard prevention is conducted in the main part of the work. Attention is also devoted to work ergonomics where hazard domains and hazard factors for individual parts of the body are identified. The conclusion of the work comprises of suggested technical, technological and organizational precautions and means of personal safety protection upon the ascertained deficiencies. The establishment of the suggested precautions should bring about a reduction in physical strain and at the same time diminish the emergence of risks leading to minor wounds, work-related injuries and work-related illnesses and therefore encourage a better quality in the well-being of the sewing operator.en
dc.format43 l. : il.cs
dc.format.extent1339846 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectrizikacs
dc.subjectbezpečnost prácecs
dc.subjectergonomiecs
dc.subjectoperátor šitícs
dc.subjectoptimizationen
dc.subjecthazardsen
dc.subjectwork safetyen
dc.subjectergonomicsen
dc.subjectsewing operatoren
dc.titleOptimalizace pracovních rizik u pozice operátor šitícs
dc.title.alternativeOptimization of Occupational Risks Associated with the Position of Sewing Operatoren
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201100462cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeSkřehot, Petrcs
dc.date.accepted2011-05-25cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementucs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnost práce a procesůcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisOND290_FBI_B3908_3908R001_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record