Show simple item record

dc.contributor.advisorŠenovský, Michailcs
dc.contributor.authorViták, Pavelcs
dc.date.accessioned2011-07-01T14:40:31Z
dc.date.available2011-07-01T14:40:31Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88586
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTato diplomová práce popisuje podmínky na území Krkonošského národního parku, které ovlivňují vznik a rozvoj mimořádných událostí a dané možnosti pro jejich zdolávání. Hlavním cílem práce je vytvořit záchranný plán, který záchranným složkám umožní efektivnější lokalizaci postižených osob a zasažených míst mimořádnou událostí a podá prvotní informace o možnostech nasazení sil a prostředků.cs
dc.description.abstractThis thesis describe conditions on territory Krkonoše national park, which affect rise and development extraordinary events and possibilities for their negotiation. Created emergenci plan is principal thesis. Emergenci plan for rescue components enable efficient localization disabled subjects and affected places extraordinary event and give primary information on possibility setting forces and resources.en
dc.format76, [36] l. : il.cs
dc.format.extent10067934 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectintegrovaný záchranný systémcs
dc.subjectKrkonošský národní parkcs
dc.subjectlesní požárcs
dc.subjectmimořádná událostcs
dc.subjectzáchranný pláncs
dc.subjectintegrated emergency systemen
dc.subjectemergenci planen
dc.subjectextraordinary eventen
dc.subjectKrkonoše National Parken
dc.subjectwood fireen
dc.titleZajištění požární ochrany a záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech v Krkonošském národním parkucs
dc.title.alternativeEnsuring of Fire Protection and Rescue and Clearance Operations in the Case of Extraordinary Events in the Krkonoše National Parken
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201100932cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeHanuška, Zdeněkcs
dc.date.accepted2011-06-01cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnost průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisVIT120_FBI_N3908_3908T006_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record