Show simple item record

dc.contributor.advisorKissiková, Lenkacs
dc.contributor.authorŠafaříková, Michaelacs
dc.date.accessioned2011-07-01T14:17:38Z
dc.date.available2011-07-01T14:17:38Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88541
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je posoudit zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), provést analýzu rizik ve výrobní hale č. 7 firmy SSI Schäfer s.r.o. v Hranicích na Moravě se zaměřením na svařování a řezání plamenem. Na začátku své práce je představena firma, popsána hala č. 7 a technologie, které jsou ve firmě využívány. Dále se práce zabývá společným ustanovením pro svařování a termické řezání, kvalifikací svářečů, stanovuje podmínky pro přidělování OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky), mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. V poslední části je provedena identifikace rizik na hale č. 7 a vyhodnocena a navrhnuta technická a organizační opatření.cs
dc.description.abstractThe object of graduation theses is to size up the security (Safety and protection of health at work), risk analysis in production hall no.7 in the company SSI Schäfer s.r.o in Hanice na Moravě focused on welding and flame cutting. At the beginning of this work is an introduction of the company, description of the hall no.7 and technologies, which the company uses. The work is further concerned with the joint clause for welding and thermic lance, qualification of welders, setting the conditions for allocation private security work utilities, washing, cleaning and disinfection articles. The final part of the work provides the risk identification in hall no.7 and evaluate and propose technical and organizational procedure.en
dc.format53, [7] l. : il.cs
dc.format.extent3903399 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjectsvářečcs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectnebezpečícs
dc.subjectopatřenícs
dc.subjectweldingen
dc.subjectwelderen
dc.subjectrisken
dc.subjectdangeren
dc.subjectprocedureen
dc.titleAnalýza rizik při svařování a řezání plamenemcs
dc.title.alternativeAnalysis of Risks in Flame Welding and Cuttingen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201100615cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeVeličková, Evacs
dc.date.accepted2011-06-02cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementucs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní inženýrstvícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSAF070_FBI_N3908_3908T002_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record