Show simple item record

dc.contributor.advisorFamfulík, Jancs
dc.contributor.authorJelínek, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2011-07-01T10:58:04Z
dc.date.available2011-07-01T10:58:04Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88148
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou požadavků na funkční bezpečnost vozidel. V úvodní části se zabývá obecným popisem principů používaných pro zajištění bezpečnosti a metodami pro stanovení cílové míry poruch systémů, které souvisí s funkční bezpečností. Následuje analýza požadavků na integritu bezpečnosti konstrukčních skupin a subsystémů na vybrané vozidlo. V poslední části je proveden orientační výpočet cílové míry poruch vybraného subsystému vozidla a jeho vyhodnocení s určením funkční bezpečnosti.cs
dc.description.abstractMaster thesis is dealing with analysis of requirements for vehicles functional safety. The introduction part describes general principles used for ensuring security and methods used for determining the target failure of systems which are related to functional safety. The following part analyzes requirements for safety integrity assemblies and subsystems of the selected vehicle. In the last part is created approximate calculation of the target failure of the selected subsystem and its evaluation specifying functional safety.en
dc.format.extent5951833 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectNebezpečícs
dc.subjectpožárcs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectintegrita bezpečnosti.cs
dc.subjectDangeren
dc.subjectfireen
dc.subjectrisken
dc.subjectsafety integrity.en
dc.titleAnalýza požadavků na funkční bezpečnost vozidelcs
dc.title.alternativeRequirement Analysis of Vehicles Functional Safetyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeRichtář, Michalcs
dc.date.accepted2011-06-06cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department342 - Institut dopravycs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní technika a technologiecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisJEL097_FS_N2301_2301T003_10_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record