Show simple item record

dc.contributor.advisorKohoutová, Martinacs
dc.contributor.authorObergruberová, Soňacs
dc.date.accessioned2011-07-01T09:00:05Z
dc.date.available2011-07-01T09:00:05Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87916
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou stavu systému managementu kvality organizace ENVIFORM a.s. s využitím metodiky pro provádění sebehodnocení organizace uvedené v příloze A normy ČSN EN ISO 9004:2010. Hlavním cílem této bakalářské práce bylo určit silné stránky systému managementu kvality a především najít příležitosti ke zlepšování organizace. V teoretické části je vysvětlen pojem sebehodnocení a přehled sebehodnotících metod, koncepce norem ISO řady 9000, do které norma ČSN EN ISO 9004:2010 spadá a byla představena organizace ENVIFORM a.s. V praktické části je zpracováno vlastní sebehodnocení organizace dle metodiky uvedené v příloze A normy ČSN EN ISO 9004:2010, včetně grafického zpracování výsledků a návrhů na zlepšení.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deals with analysis of the state organization's quality management system in ENVIFORM a.s., using the methodology for implementing self-assessment organization listed in Annex A to the standard ČSN EN ISO 9004:2010. The main objective of this thesis was to determine the strengths of a quality management system and especially to find opportunities for organizational improvement. The theoretical part explains the concept of self-assessment and summary methods, concepts of ISO 9000 to the standard ČSN EN ISO 9004:2010 fall and was presented with the organization ENVIFORM a.s. The practical part contains its own self-assessment organizations of the methodology specified in Annex A to the standard ISO 9004:2010, including graphic design, results and suggestions for improvement.en
dc.format.extent4267130 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSebehodnocenícs
dc.subjectsilné stránkycs
dc.subjectslabé stránkycs
dc.subjectpříležitosti ke zlepšovánícs
dc.subjectúrovně vyspělosti.cs
dc.subjectSelf-assessmenten
dc.subjectstrengthsen
dc.subjectweaknessesen
dc.subjectopportunities for improvementen
dc.subjectlevel of maturity.en
dc.titleSebehodnocení organizace poskytující služby v oblasti pracovního a životního prostředícs
dc.title.alternativeSelf-assessment of Organization Providing Services in the Field of Occupational and Living Environmenten
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKantor, Bohuslavcs
dc.date.accepted2011-06-15cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department639 - Katedra kontroly a řízení jakostics
dc.contributor.consultantMakovička, Tadeášcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement jakostics
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisOBE013_FMMI_B3922_3902R041_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record