Show simple item record

dc.contributor.advisorLampa, Martincs
dc.contributor.authorMaciejczyková, Janacs
dc.date.accessioned2011-07-01T07:49:42Z
dc.date.available2011-07-01T07:49:42Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87777
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá optimalizací řízení zásob ve společnosti V-KUTY MEISER spol. s r.o. V teoretické části práce je na základě získaných poznatků z literatury provedeno seznámení s obecným významem zásob a způsoby jejich řízení. V praktické části je představena společnost, její výrobní sortiment a problematika zásob společnosti. Je provedeno zhodnocení současného stavu řízení zásob a dále je provedena analýza zásob dle metody ABC. Na základě zhodnocení současného stavu řízení zásob, výsledků ABC analýzy a na základě získaných teoretických poznatků je navržen nový systém pro řízení zásob včetně vyhodnocení jeho ekonomického přínosu.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the optimization of inventory control in V-KUTY MEISER limited company. The theoretical part is based on lessons learned from the literature made acquaintance with the general meaning and methods of inventory control. The practical part is introduced by the company, its product range and the issue of stocks. Is done an assessment of the current state of inventory control and analysis of inventory is performed by the ABC method. Based on its review of the current state of inventory control, the results of ABC analysis and on the basis of theoretical knowledge, is proposed the new system for inventory control, including assessment of its economic benefits.en
dc.format56, [10] l. : il.cs
dc.format.extent5017466 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzásobycs
dc.subjectřízení zásobcs
dc.subjectpojistná zásobacs
dc.subjectobjednací systémycs
dc.subjectekonomické objednací množstvícs
dc.subjectABC analýzacs
dc.subjectinventoryen
dc.subjectinventory controlen
dc.subjectsafety stocken
dc.subjectorder systemsen
dc.subjecteconomic order quantityen
dc.subjectABC analysisen
dc.titleOptimalizace řízení zásob ve V-KUTY MEISER spol. s r.o.cs
dc.title.alternativeOptimization of Inventory Control in the V-KUTY MEISER spol s r.o.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201101328cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeAntonová, Pavlacs
dc.date.accepted2011-05-25cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisMAC0042_FMMI_N3922_6208T123_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record