Show simple item record

dc.contributor.advisorBesta, Petrcs
dc.contributor.authorVavrečka, Petrcs
dc.date.accessioned2011-07-01T07:14:45Z
dc.date.available2011-07-01T07:14:45Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87708
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractV této diplomové práci jsem analyzoval výrobní procesy ve firmě Bike Fun International s.r.o. Snažil jsem se ve výrobě nalézt omezující faktory. K tomu mi pomáhala Teorie omezení od izraelského vědce, učitele, filosofa a vrcholového manažera Dr. Eliyahu M. Goldratta. Stěžejním prvkem této teorie je nalézt tzv. úzké místo ve výrobě, tj. místo s nejnižší výrobní kapacitou. Tato Teorie omezení nemá žádné předepsané metody výpočtu, je to jen filozofie. Tou jsem se řídil a vytvořil jsem si vlastní metody výpočtu, které se zakládají na logické úvaze. Pomocí těchto metod jsem nalezl úzké místo ve výrobě. V závěru navrhuji řešení, které má nulové finanční požadavky a zvýší výrobnost celé firmy o 10%.cs
dc.description.abstractIn this thesis I analyzed processes in the company Bike Fun International s.r.o. I tried to find the limiting factors in production. I was led by Theory of Constraints by Israeli scientist, teacher, philosopher and top manager Dr. Eliyahu M. Goldratt. A key element of this theory is to find the so-called bottleneck in production, which is a place with low production capacity. Theory of constraints has no prescribed method of calculation, it´s only philosophy. Directed by this philosophy, I created my own methods of calculation, based on logical reasoning. Using these methods I found a bottleneck in production. In conclusion I propose a solution that has zero funding requirements and increase the productivity of the entire company by 10%.en
dc.format52, [12] l. : il.cs
dc.format.extent4725621 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectteorie omezenícs
dc.subjectúzké místocs
dc.subjectvýrobní kapacitacs
dc.subjectpropustnostcs
dc.subjectprůtokcs
dc.subjecttheory of constraintsen
dc.subjectbottlenecken
dc.subjectproduction capacityen
dc.subjectthroughputen
dc.subjectflowen
dc.titleAnalýza výrobního procesu s ohledem na jeho propustnost a synchronizacics
dc.title.alternativeAnalysis of Production Process in Relation to its Throughput and Synchronisingen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201101353cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeVymětalík, Michalcs
dc.date.accepted2011-05-25cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisVAV258_FMMI_N3922_6208T123_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record