Show simple item record

dc.contributor.advisorBesta, Petrcs
dc.contributor.authorFaldyna, Tomášcs
dc.date.accessioned2011-07-01T06:40:47Z
dc.date.available2011-07-01T06:40:47Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87641
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTato diplomová práce je věnována použití outsourcingu v oblasti zásobování. Je rozdělena na dvě části. Nejprve je v ní teoreticky vysvětlen pojem outsourcingu a logistiky. V praktické části je problematika řešena ve společnosti AMBRA – Group, s.r.o., která je poskytovatelem dané služby. Jsou zde popsány jednotlivé kroky outsourcingu v oblasti zásobování. Dále se identifikuje postup určení struktury zásob a optimální hladiny vybraných položek. Práce také hodnotí celkový přínos outsourcingu pro odběratelskou firmu.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on application in the service area. It consist of two parts. At first it is explained outsourcing and logistic in theory. Then in practise is this issues solved in AMBRA – Group, s.r.o., which is outsourcing provider. There are described individual steps of outsourcing, the reserves procedure and optimal level of selected item are identified. The thesis rates total benefits for the customer company.en
dc.format65 l. : il.cs
dc.format.extent2930805 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectoutsourcingcs
dc.subjectlogistikacs
dc.subjectposkytovatelcs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectzásobycs
dc.subjectABC analýzacs
dc.subjectoutsourcingen
dc.subjectlogisticsen
dc.subjectprovideren
dc.subjectcostsen
dc.subjectinventoryen
dc.subjectABC analysisen
dc.titleAplikace outsoursingu v oblasti zásobovánícs
dc.title.alternativeOutsourcing Application in the service Areaen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201101303cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMácha, Radúzcs
dc.date.accepted2011-05-25cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisFAL020_FMMI_N3922_6208T123_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record