Show simple item record

dc.contributor.advisorAugustynek, Martincs
dc.contributor.authorVala, Petercs
dc.date.accessioned2011-07-01T06:13:55Z
dc.date.available2011-07-01T06:13:55Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87588
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je návrh a realizace alkoholtestru a kalibračního řetězce, díky kterému je moţno kalibrovat různé polovodičové senzory alkoholtestrů. Při realizaci alkoholtestru byly pouţity polovodičové senzory. Komunikaci mezi senzory a počítačem byla pouţita jednotka PowerLab 15T. K zobrazení naměřených dat bylo pouţito vývojové prostředí LabAuthor. Následná laboratorní úloha byla vytvořena v tomto vývojovém prostředí.cs
dc.description.abstractThe theme of this work is the design and implementation of alcoholtester and calibration chain thanks to which is possible calibrate different semiconductor sensors of alcoholtesters. In the implementation alcoholtester were used semiconductorsensors. Communication between sensors and a computer unit was applied PowerLab 15T. To display the measured data was used LabAuthor development environment. Subsequent laboratory task was created in the development environment.en
dc.format.extent1877700 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectPolovodičový senzorcs
dc.subjectalkoholtestercs
dc.subjectkalibracecs
dc.subjectkalibrační roztokcs
dc.subjectPowerLabcs
dc.subjectSemiconductor sensoren
dc.subjectalcoholtesteren
dc.subjectcalibrationen
dc.subjectpremixed reference solutionen
dc.subjectPowerLaben
dc.titleAlkoholtestrcs
dc.title.alternativeAlcoholtesteren
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeŽůrek, Petrcs
dc.date.accepted2011-05-30cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra měřicí a řídicí technikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchBiomedicínský technikcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisVAL624_FEI_B2649_3901R039_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record