Show simple item record

dc.contributor.authorZapletal, Pavel
dc.date.accessioned2011-02-14T06:25:30Z
dc.date.available2011-02-14T06:25:30Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2009, vol. 55, no. 4, p. 43-52 : ill.en
dc.identifier.issn1802-5420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84275
dc.description.abstractV tomto článku je názorně na konkrétním praktickém případě předvedena možnost využití programu SIT, ve verzi 2.39, pro optimalizaci pomocí regulace ve větrní síti vedoucí k omezení průtahů závalovými prostory popř. obecně horninovým masívem v oblastech ohrožených samovznícením. Před samotným započetím optimalizace rozložení tlakových spádů je potřebné důkladně analyzovat výchozí stav. Znamená to, že je potřeba z hlediska stavby horninového masívu a jeho porušenosti geologickými procesy a předchozí hornickou činností vytipovat možné komunikace důlního ovzduší mezi jednotlivými důlními díly, které při prvním pohledu na mapovou dokumentaci větrání nejsou mnohdy zcela exaktně patrné.en
dc.format.extent1015257 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringen
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2009/LV-2009-4-43-52.pdfen
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.subjectmine ventilationen
dc.subjectspontaneous combustionen
dc.subjectpressure gradienten
dc.titlePossibilities of utilization of SIT program for optimization of ventilation in area endangered by spontaneous combustionen
dc.title.alternativeMožnosti využití programu SIT pro optimalizaci větrání v oblasti ohrožené samovznícenímen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enThis article clearly demonstrates on a specific practical example the possibility of using the SIT program, version 2.39, for optimization of a mine ventilation network using control to reduce drafts through caved areas, or in general through rock mass in areas threatened by spontaneous combustion. Before starting to optimize the distribution of pressure gradient it is necessary to analyze the starting position deeply. It means that in terms of the construction of rock mass and its disruption by geological processes and previous mine activities, it is necessary to identify possible mine airways between individual mine workings, which at first glance at the map documentation of mine ventilation are not quite exactly evident.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • GeoScience Engineering. 2009, vol. 55 [29]
  • OpenAIRE [3735]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Show simple item record