Show simple item record

dc.contributor.authorDvořáček, Jaroslav
dc.contributor.authorSousedíková, Radmila
dc.contributor.authorVaněk, Michal
dc.date.accessioned2011-02-11T09:46:14Z
dc.date.available2011-02-11T09:46:14Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2009, vol. 55, no. 1, p. 13-19.en
dc.identifier.issn1802-5420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84251
dc.description.abstractThe contribution deals with the stowing of the underground space in underground coal mines. It used to be a part of the mining technology and has also been used as a means of the underground mines liquidation in the Czech Republic. The case of Jan Šverma Mine is described, the liquidation of which has been carried out by stowing all the underground space with a stowing mixture made of industrial waste. The payments received for the withdrawal of industrial waste for the purpose of treatment have covered most of the liquidation costs. This proves that the use of stowing in the mining industry is economically feasible. Thus, negative impacts of mining on the environment can be mitigated.en
dc.format.extent207540 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringen
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2009/LV-2009-1-13-19.pdfen
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.subjectstowingen
dc.subjectunderground coal minesen
dc.subjectunderground mines liquidationen
dc.subjectliquidation costsen
dc.titleEconomic problems related with the elimination of the adverse effect of mining by stowing the underground spaceen
dc.title.alternativeEkonomická problematika řešení negativních vlivů hornictví formou zakládání podzemních prostoren
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enPříspěvek se zabývá zakládáním podzemních prostor hlubinných uhelných dolů, které bylo v České republice pouţito jako součást technologie dobývání i jako způsob likvidace hlubinných dolů. Je uveden příklad Dolu Jan Šverma, který byl likvidován zaloţením všech prostor základkovou směsí vyrobenou z průmyslových odpadů. Platby za odběr průmyslových odpadů ke zpracování pokryly většinu nákladů spojených s tímto způsobem likvidace. Prokázala se tak ekonomická proveditelnost pouţití zakládání v hornictví. Tímto způsobem lze omezit negativní dopady hornictví na ţivotní prostředí.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • OpenAIRE [3824]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).
  • GeoScience Engineering. 2009, vol. 55 [29]

Show simple item record