Show simple item record

dc.contributor.authorAdamus, Alois
dc.date.accessioned2011-02-11T07:04:05Z
dc.date.available2011-02-11T07:04:05Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2008, vol. 54, no. 3, p. 26-32 : ill.en
dc.identifier.issn1802-5420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84242
dc.description.abstractResearch and applications of findings in the area of early indication of spontaneous combustion of coal using indicator gases started in the Czech Republic in the seventies to eighties of the last century. A significant progress occurred in the second half of the eighties, when methods of assessment of coal self-heating temperature were published in the Czech Republic (CR), e.g. in [1]. Consequently the objective findings of the research were projected in the year 1990 to generally binding legislation of the State Mining Authority of CR, imposing to track and assess indicator gases [2]. The matter of fact required to establish in the Ostrava-Karvina Coalfield (OKR) operational chromatograph laboratories covering requirements of practice. Further research was focused on improvement of assessment of self-heating temperature using indicator gases. The presented paper describes briefly the previous work experience and some findings of the research from the area of the tracking of indicator gases of spontaneous combustion in underground coal mines in CR.en
dc.format.extent300927 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringen
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2008/LIV-2008-3-26-32.pdfen
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.subjectspontaneous combustionen
dc.subjecttepmperature of self heatingen
dc.subjectchromatograph anylysisen
dc.subjecthigher hydrocarbonsen
dc.subjectcarbon monoxideen
dc.subjectcarbon dioxideen
dc.titleAssessment of indicator gases of spontaneous combustion in underground mines in the Czech Republicen
dc.title.alternativeSledování indikačních plynů samovznícení v hlubinných dolech České republikyen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enVýzkum a aplikace poznatků v oblasti včasné indikace samovznícení uhlí pomoci indikačních plynů mají v České republice své prvopočátky v sedmdesátých až osmdesátých létech minulého století. Významný posun nastal v druhé polovině osmdesátých let, kdy byly v České republice (ČR) publikovány metody pro odhad teploty samovznícení uhlí, např. [1]. Následně se předmětné poznatky výzkumu promítly v roce 1990 do obecně závazné legislativy státní báňské správy ČR, ukládající sledovat a vyhodnocovat výzkumem ověřené indikační plyny [2]. Tato skutečnost si vyžádala v Ostravsko-karvinském revíru založení provozních chromatografických laboratoří pokrývajících potřeby praxe. Další výzkum byl zaměřen na zdokonalením odhadu teploty samovznícení pomoci indikačních plynů. Předložený článek stručně popisuje dosavadní praxi a některé poznatky výzkumu při využívání indikačních plynů v hlubinných uhelných dolech ČR.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • OpenAIRE [3824]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).
  • GeoScience Engineering. 2008, vol. 54 [20]

Show simple item record