Show simple item record

dc.contributor.authorHoráková, Bronislava
dc.date.accessioned2011-02-10T08:05:56Z
dc.date.available2011-02-10T08:05:56Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2007, vol. 53, no. 1, p. 36-52.en
dc.identifier.issn1802-5420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84219
dc.description.abstractThe basic principle of the technical standardization is to ensure market development via formation of unified technical rules for all the concerned subjects. The information and communication technology industry is characteristic by certain specific features as opposed to the traditional industry. These features impose new demands on the standardization domain, mainly the flexibility, i.e. ability to react to the rapidly developing ICT market very flexibly. The goal of this paper consists in presenting a comprehensive overview of the current system of technical harmonization and standardization in the European Union and impact on the member states.en
dc.format.extent328504 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringen
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2007/LIII-2007-1-36-52.pdfen
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.subjectstandarden
dc.subjectstandardizationen
dc.subjectISOen
dc.subjectCENen
dc.titleCurrent principles and importance of technical harmonization in the EU for technical standardizationen
dc.title.alternativeTechnická harmonizace v EU, současné principy a její význam pro technickou normalizacien
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enZákladním principem technické normalizace je zajistit rozvoj trhu vytvořením jednotných technických pravidel pro všechny zainteresované strany. Průmysl informačních a komunikačních technologií (ICT) má ve srovnání s tradičním průmyslem svá specifika, která kladou na oblast normalizace nové nároky. Jedná se především o flexibilitu, schopnost pružně reagovat na velmi rychle se rozvíjející trh ICT. Dalším výrazným aspektem ICT je prostředí, v němž se uplatňuje. Internet vytváří prostředí bez hranic jak z hlediska prostorového, tak časového. Zde vize jednotného neomezeného trhu nabývají postupně konkrétních podob a jeho rozvoj je těžké až nemožné předvídat. Co však je dnes zřejmé a obecně platné, je potřeba otevřené, široké, transparentní, konsensuální a globální normalizace. Cílem autorky je předložit stručný ale ucelený pohled na současný proces technické harmonizace a normalizace v EU a její dopady na členské státy.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • GeoScience Engineering. 2007, vol. 53 [8]
  • OpenAIRE [3735]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Show simple item record