Periodika vydávaná na VŠB-TUO a volně dostupná na internetu
Články ze Sborníku vědeckých prací VŠB-TUO:

  • Řada bezpečnostní inženýrství
  • Řada stavební
  • Řada strojní
jsou v komunitě Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava / Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava
Kolekce obsahují plné texty článků
Články jsou sklízeny evropským portálem OpenAIRE

Sub-communities within this community

Recent Submissions

View more