Show simple item record

dc.contributor.authorMahdal, Miroslav
dc.contributor.authorSmutný, Lubomír
dc.date.accessioned2010-10-22T05:30:32Z
dc.date.available2010-10-22T05:30:32Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 2, s. 85-90 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83261
dc.description.abstractThis paper deals with wireless sensor networks, which are based on IEEE 802.15.4 standard. The development kit from Jennic company was used for wireless measuring of values and for creation of sensor network. For this purposes the sensor boards with wireless modules with marking JN5139 were used. These boards provide sensors (sensor of temperature, relative humidity and light sensor) but also another interface, which helps to develop applications. Modules are programmed in Integrated Development Environment (IDE), which integrates C function library and C++ compiler and linker. The visualization application was created for monitoring of wireless sensor network. There is the possibility of local and wireless measurement. For creation of this application the SCADA/HMI system, Control Web 5 was used. This SCADA/HMI system enables to communicate with all wireless modules through base station (network's coordinator). The application also enables initialisation and network setting the any wireless module communicating with the base station. The advantage is the remote configuration and control of network. The application also enables the gathering, converting, viewing and archiving of incoming data from particular modules.en
dc.format.extent2229183 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2009-2/1694_MAHDAL_SMUTNY.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleApplication for measurement in wireless sensor networksen
dc.title.alternativeAplikace pro měření v bezdrátových senzorových sítíchen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enPříspěvek se zabývá bezdrátovými senzorovými sítěmi, založenými na standardu IEEE 802.15.4. Pro bezdrátové měření veličin a tvorbu senzorové sítě byl použit vývojový kit od společnosti Jennic, který nabízí senzorové desky s bezdrátovými moduly s označením JN5139. Senzorové desky jsou osazeny nejen snímači, ale také dalším rozhraním, které dovoluje snadnější vývoj aplikací. Moduly jsou programovány v prostředí IDE - Integrated Development Environment, které integruje Jennic C knihovny obsahující C++ compiler a linker. Pro monitorování navržené senzorové bezdrátové sítě byla vytvořena vizualizační aplikace v prostředí kategorie SCADA/HMI, v prostředí Control Web 5. SCADA systém umožňuje komunikovat skrz základnovou stanici s celou bezdrátovou sítí. Vytvořená aplikace umožňuje příchozí data z jednotlivých bezdrátových stanic shromažďovat, zpracovávat, prohlížet a archivovat. K dispozici je možnost lokálního i bezdrátového měření. Výhodou je vzdálená konfigurace a řízení sítě. Aplikace také umožňuje inicializovat a síťově nastavit libovolný bezdrátový modul komunikující se základnovou stanicí (koordinátorem sítě). Koordinátor komunikuje s vytvořenou aplikací pomocí sériové linky a ovladače ASCII v.5.14.0.0.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record