Show simple item record

dc.contributor.authorHryniewicz, Tadeusz
dc.contributor.authorRokosz, Krzysztof
dc.contributor.authorRokicki, Ryszard
dc.contributor.authorCep, Robert
dc.date.accessioned2010-10-18T05:54:48Z
dc.date.available2010-10-18T05:54:48Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 1, s. 101-108 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83217
dc.description.abstractThe ferritic structure in the stainless steels introduces a number of complications of a metallurgical nature that can influence corrosion behaviour. Before the corrosion studies, three types of surface treatments have been performed on AISI 430 SS samples: mechanical/abrasive polishing MP, standard electrolytic polishing EP, and magnetoelectro-polishing MEP. Polarization curves were studied to compare the corrosion behaviour of 430 SS surface in aqueous 3% NaCl solution. In the corrosion studies also extensive pitting corrosion phenomenon was evaluated.en
dc.format.extent372706 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2009-1/1654Hryniewicz.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleEffect of magnetoelectropolishing on corrosion behaviour of ferritic AISI 430 stainless steelen
dc.title.alternativeEfekty magneticko-elektrického leštění během koroze feritické nerezavějící oceli AISI 430en
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enFeritická struktura v nerezových ocelích představuje množství komplikací v metalurgických vlastnostech, protože může mít vliv na korozi. Před studiem koroze, byly vykonány tři ošetření povrchu na vzorcích AISI 430 SS: mechanicko/abrazivní leštění MP, standardní elektrolytické leštění EP a magneticko-elektrické leštění MEP. Polarizační křivky byly studovány k porovnání průběhu koroze povrchu 430 SS ve 3% NaCl vodném roztoku. Ve studiích koroze byl taktéž hodnocen fenomén rozsáhlá důlková koroze.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record